Se connecter

Procedura pentru acordarea certificării pentru institutia dumneavoastră

Procedura pentru acordarea certificării pentru institutia dumneavoastră

Pentru a putea deveni deţinător al certificării „LabelFrancÉducation”,

 

este necesară îndeplinirea unor condiţii:

 

  • să propuneţi studii avansate de limbă franceză şi studierea în limba franceză a cel puţin o disciplina nelingvistică, acestea reprezentând cel puţin 20% din numărul de ore săptămânale,
  • să faceţi dovada calificărilor, diplomelor şi nivelului de limbă franceză al cadrelor didactice care predau la clasele bilingve,
  • să implementaţi un plan de formare pedagogică de calitate pentru aceste cadre didactice,
  • să pregătiţi elevi pentru certificările oficiale de limbă franceză DELF-DALF, acordate de Centrul Internaţional de Studii Pedagogice (CIEP) sau pentru certificările de franceză profesională,
  • să faceţi dovada prezenţei a cel puţin unui profesor titular al unui Master cu specializarea FLE (franceza limbă străină), sau echivalent,
  • să beneficiaţi de un mediu francofon (resurse educaţionale, parteneriate şcolare etc.)

 

Consideraţi că îndepliniţi aceste condiţii şi doriţi să aderaţi:

 

Prezentaţi proiectul dumneavoastră Institutului Francez sau Serviciului de Cooperare şi Acţiune Culturală al Ambasadei Franţei din ţara dumneavoastră. Descărcaţi dosarul de solicitare a certificării „LabelFrancÉducation” şi trimiteţi-l, completat şi însoţit de documentele justificative, la Institutul Francez sau la Serviciul de Cooperare şi Acţiune Culturală. După depunerea dosarului, va putea fi organizată o misiune de audit pentru verificarea conformităţii instituţiei dumneavoastră cu criteriile de acordare a mărcii. Rezultatul acestei misiuni de audit va fi prezentat, împreună cu dosarul de înscriere în vederea atribuirii certificării, în faţa comisiei consultative interministeriale care se va reuni la Paris pentru exprimarea avizului .

Certificarea „LabelFrancÉducation” este atribuită pentru o durată maximă de trei ani. Suma adeziunii anuale este de 1.200 de euro pentru instituțiile private. La finalul celui de-al treilea an, certificarea poate fi reînnoită prin parcurgerea aceleiaşi proceduri. Certificarea poate fi retrasă în cazul în care condiţiile în baza cărora a fost acordată nu mai sunt îndeplinite.