Szkoła Podstwowa nr 267 im. Juliusza Słowackiego

Szkoła Podstwowa nr 267 im. Juliusza Słowackiego , 波兰

Braci Załuskich 1 , Varsovie, 波兰