Gjergj Kastrioti

admin's picture

Gjergj Kastrioti , Albania

Rr Bardhyl Shehu, Lgj.1 - 2001 Durrës, Durrës, Albania