DC International school

DC International school , ארצות הברית

1400 Main Dr NW, Washington (DC), ארצות הברית