Se connecter

homepage

LabelFrancÉducation

Ett kvalitetsmärke för det franska språket inom tvåspråkig undervisning

 

”LabelFranceÉducation” lanserades 2012 och tilldelas utländska skolor som inom ramen för den nationella undervisningen deltar i spridningen av det franska språket och den franska kulturen. Kvalitetsmärket innebär ett erkännande och befästande av statliga eller privata skolor som erbjuder sina elever en utökad undervisning i det franska språket och ger dem möjlighet att läsa andra ämnen på detta språk. Syftet är också att främja franska inom tvåspråkig spetsutbildning i utlandet hos elever och föräldrar.

 

Kvalitetsmärket utdelas av den franska utrikesministern efter yttrande av en rådgivande ministerkommitté bestående av företrädare för utrikesministeriet och utbildningsministeriet, byrån för franskundervisning i utlandet (Agence pour l'enseignement français à l'étranger - AEFE) samt den franska lekmannadelegationen (Mission laïque française).

 

Byrån för franskundervisning i utlandet (AEFE – Agence pour l’enseignement français à l’étranger) sköter förvaltningen av programmet LabelFranceÉducation. 395 utbildningsinstitutioner, fördelade över hela världen, har sedan februari 2012 tilldelats ”LabelFranceÉducation”.

Nyheter

Dialogue avec les enseignants et coordonnateurs des filières LabelFrancÉducation du Chili, des Etats-Unis, du Mexique et d’Uruguay lors de l’université d’été - BELC 2019 à Nantes.

France Éducation (FRED) est une nouvelle plateforme en ligne (https://franceducation.fr) dédiée aux outils d’apprentissage et d’enseignement de la langue française. Elle est à disposition des professeurs de français ou enseignants en français à l’étranger ainsi qu’à l’ensemble des apprenants de la langue française partout dans le monde.


List of Institutions(home page)

Calendrier de la campagne de labellisation 
 
Date d'ouverture: janv 2020
Date de clôture: mars 2020
Date de la commission: juin 2020