Se connecter

Kvalitetsmärkning av skolan

Kvalitetsmärkning av skolan

Om du vill ansluta din skola till ”LabelFranceÉducation”

 

måste du uppfylla följande villkor:

  • Erbjuda en utökad undervisning i det franska språket och undervisning på franska i minst två icke-språkliga ämnen, vilket tillsammans ska utgöra en tredjedel av veckoundervisningen.
  • Bekräfta kvalifikationer, diplom och den franska språknivån hos lärare som arbetar i de tvåspråkiga klasserna.
  • Ha en plan för pedagogisk kvalitetsutbildning av dessa lärare.
  • Låta eleverna avlägga de officiella examina i det franska språket DELF-DALF som utfärdas av Centre international d’études pédagogiques.
  • Intyga att det för varje undervisningsnivå finns minst en behörig lärare, med behörighet beviljad av det franska utbildningsministeriet (på vissa villkor går det att få undantag för detta kriterium)
  • Erbjuda en fransktalande miljö (pedagogiska resurser, partnerskap med skolor, …).

 

Du anser att ni uppfyller dessa villkor och vill ansluta er:

Lägg fram ert projekt inför Franska institutet eller Avdelningen för samarbete och kulturverksamhet på den franska ambassaden i ditt land. Ladda ned ansökningshandlingarna för ”LabelFranceÉducation” och skicka ansökan, ifylld och med bevishandlingar, till Franska institutet eller till Avdelningen för samarbete och kulturverksamhet. Efter inlämnandet av ansökan inrättas en granskningskommitté för att kontrollera att skolan uppfyller kriterierna för kvalitetsmärket. Granskningskommitténs resultat läggs fram tillsammans med ansökningshandlingarna för tilldelning av kvalitetsmärket inför en rådgivande ministerkommitté som samlas i Paris för att avge sitt yttrande.

”LabelFranceÉducation” tilldelas för en period av högst tre år. Det årliga beloppet för anslutning är 1 200 €. Vid utgången av det tredje året kan kvalitetsmärket förnyas genom samma tillvägagångssätt. Det kan dras in om villkoren för tilldelning inte längre uppfylls.

 

 

TIDSPLAN

för förfarandet för tilldelning av ”LabelFranceÉducation”

Datum för nästa rådgivande ministerkommitté:

25/06/2015

Datum för överföring av ifylld ansökan tillsammans med bevishandlingar till Franska institutet eller Avdelningen för samarbete och kulturverksamhet: 30/03/2015 (Ytterligare upplysningar vid den franska ambassaden)