Se connecter

homepage

LabelFrancÉducation

Ett kvalitetsmärke för det franska språket inom tvåspråkig undervisning

 

”LabelFranceÉducation” lanserades 2012 och tilldelas utländska skolor som inom ramen för den nationella undervisningen deltar i spridningen av det franska språket och den franska kulturen. Kvalitetsmärket innebär ett erkännande och befästande av statliga eller privata skolor som erbjuder sina elever en utökad undervisning i det franska språket och ger dem möjlighet att läsa andra ämnen på detta språk. Syftet är också att främja franska inom tvåspråkig spetsutbildning i utlandet hos elever och föräldrar.

 

Kvalitetsmärket utdelas av den franska utrikesministern efter yttrande av en rådgivande ministerkommitté bestående av företrädare för utrikesministeriet och utbildningsministeriet, byrån för franskundervisning i utlandet (Agence pour l'enseignement français à l'étranger - AEFE) samt den franska lekmannadelegationen (Mission laïque française).

 

Byrån för franskundervisning i utlandet (AEFE – Agence pour l’enseignement français à l’étranger) sköter förvaltningen av programmet LabelFranceÉducation. 91 utbildningsinstitutioner, fördelade över hela världen, har sedan februari 2012 tilldelats ”LabelFranceÉducation”.

Nyheter
29/03/2019

Après l’Egypte , la Roumanie, c’est à Madrid, en Espagne, du 1er au 2  avril 2019, que se tient le  forum du réseau des établissements LabelFrancÉducation de la région Euro-Méditerranéenne.

...

List of Institutions(home page)

Hô Chi Minh Ville, Vietnam

Montevideo, Uruguay

West Valley City, Förenta Staterna

Calendrier de la campagne de labellisation 2019

 

Date d'ouverture : 17/12/2018

Date de clôture : 08/03/2019 (23:59:59 UTC+1)

Date de la commission  : 04/06/2019