ההליכים אותם יש לבצע כדי לקבל הכרה עבור המוסד שלכם

ההליכים אותם יש לבצע כדי לקבל הכרה עבור המוסד שלכם

על המוסדות המעוניינים לקבל את הכרת "LabelFrancÉducation"

 

לעמוד בתנאים הבאים:

  • להציע הוראה מוגברת של השפה הצרפתית והוראה בצרפתית של לפחות  מקצוע אחת לא לשונית, כאשר כלל שעות ההוראה בצרפתית מהווה לפחות 20 אחוז משעות ההוראה השבועיות,
  • להוכיח כי למורים המלמדים בכיתות הדו לשוניות יש הסמכות ותעודות המעידים על רמתם בשפה הצרפתית,
  • לערוך תכנית הכשרה פדגוגית איכותית למורים אלה
  • להגיש את התלמידים למבחני ההסמכה הרשמיים של השפה הצרפתית DELF-DALF המנוהלים על ידי ה-Centre international d’études pédagogiques, או למבחני הסמכה של צרפתית מקצועית.
  • להפגין נוכחות של לפחות מורה אחד בעל מאסטר ב Français Langue Etrangère או שווה ערך.
  • לטפח סביבה פרנקופונית (משאבים חינוכיים, שותפויות בין מוסדות השכלה,...)

 

אתם סבורים שאתם עומדים בתנאים אלה ומבקשים להצטרף:

 

הציגו את הפרויקט שלכם למכון הצרפתי או למחלקת שיתוף הפעולה והפעילות התרבותיים בשגרירות צרפת בארצכם .הורידו את טופס הבקשה של "LabelFrancÉducation" , מלאו אותו, צרפו אליו את המסמכים המתאימים ושלחו אותו למכון הצרפתי או למחלקת שיתוף הפעולה והפעילות התרבותיים.לאחר הגשת בקשתכם, וועדת ביקורת תבדוק שהמוסד עומד בקריטריוני ההכרה.תוצאות וועדת ביקורת זו יוגשו, עם מסמך בקשת ההכרה, לעיונה של וועדה מייעצת בין משרדית אשר תתכנס בפריז, ותמסור את חוות דעתה בנושא

הכרת "LabelFrancÉducation" ניתנת לתקופה מרבית של שלוש שנים. התשלום עבור ההסמכה הוא 1,200 יורו לשנה למוסדות פרטיים. בתום השנה השלישית, יהיה צורך לחדש את ההכרה, תוך ביצוע אותו תהליך.ייתכן כי ההכרה תבוטל אם לא יתמלאו התנאים שבגינן היא ניתנה.

 

לוח הזמנים

למתן הכרת "LabelFrancÉducation"

תאריך ההתכנסות הבאה של הוועדה המייעצת הבין משרדית:

25/06/2015
תאריך הגשת כלל המסמכים למכון הצרפתי או למחלקת שיתוף הפעולה והפעילות התרבותיים: 30/03/2015 (יש להתעדכן בשגרירות צרפת)