Se connecter

Oppilaitoksen laatumerkin saaminen

Oppilaitoksen laatumerkin saaminen

”LabelFrancÉducation” -laatumerkin saamiseksi

 

on täytettävä useita ehtoja:

 

  • laitoksen on tarjottava tehostettua ranskankielen opetusta ainakin yhdessä oppiaineessa, jotka eivät ole kieliaineita, tämän opetuksen on vastattava ainakin yhtä viidesosaa kokonaisviikkotuntimäärästä,
  • laitoksen on esiteltävä kaksikielisten luokkien opettajien pätevyydet, diplomit ja ranskankielen taso,
  • oppilaitoksella on oltava näiden opettajien pedagogisen laatukoulutuksen ohjelma,
  • oppilaille on tarjottava ammattiranskan tutkinnot sekä ranskankielen viralliset DELF-DALF-tutkinnot, jotka myöntää Centre international d’études pédagogiques -organisaatio,
  • oppilaitos osoittaa, että kutakin opetustasoa kohti on ainakin yksi opettaja, jolla on vieraskieli Ranska -korkeakoulututkinto tai vastaava virkasuhde Ranskan,
  • laitoksella on oltava ranskankielisiä yhteyksiä tai resursseja (koulutusresursseja, oppilaitosten välisiä suhteita, ...)

 

Uskotte täyttävänne ehdot ja haluatte liittyä:

 

Esitelkää projektinne oman maanne Ranskan kulttuuri-instituutille tai Ranskan lähetystön kulttuuriyhteistyöedustustolle: pyydä tietoja Ranskan suurlähetystöstä. Ladatkaa ”LabelFrancÉducation” -hakemusasiakirjat ja lähettäkää hakemus täytettynä liitteineen Ranskan kulttuuri-instituuttiin tai kulttuuriyhteistyöedustustoon. Kun asiakirja on jätetty, järjestetään tarkastus, jotta voidaan varmistaa, että oppilaitoksenne täyttää laatumerkin myöntämisehdot.

 

Tämän tarkastuksen tulos esitellään jäsenhakemuksen kanssa Pariisissa kokoontuvalle ministeriöiden väliselle neuvoa-antavalle neuvostolle, jonka antaa asiasta lausunnon. ”LabelFrancÉducation” myönnetään enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Laatumerkin käytön vuosimaksu on yksityisille 1200€. Kolmannen vuoden lopussa tämä laatumerkki voidaan uudistaa noudattaen samaa menettelytapaa. Se voidaan ottaa pois, jos laatumerkin myöntämisehdot eivät enää täyty.

 

 

”LabelFrancÉducation” -laatumerkin myöntämisprosessin aikataulu  

Seuraavan ministeriöiden välisen neuvoa-antavan komitean kokoontumisajankohta:

25/06/2015

Päivämäärä, johon mennessä on toimitettava täydellinen hakemus liitteineen Ranskan kulttuuri-instituuttiin tai kulttuuriyhteistyöedustustoon: 30/03/2015 ( pyydä tietoja Ranskan suurlähetystöstä).